Anmälan och tecknande av sponsoravtal

Namn:

Företag:

Persnr/orgnr:

Adress:

Telefon:

Epost:

Sponsorpaket

Ange gjort val och antal rader med en siffra i den eller de rutor som avser vinrad/-er som anmälan om tecknande av sponsoravtal önskas.

Solaris, kort rad (8 000:-)
Solaris, lång rad (15 000:-)
Pinot Noir Precoce, kort rad (8 000:-)
Pinot Noir Precoce, lång rad (15 000:-)
Auxerrois Blanc, lång rad (8 000:-)
Auxerrois Blanc, lång rad (15 000:-)